Smedjebacken

Konsthallen Meken

Tillbaka till Naturen
Eric Andersson, IC98, Jenny Käll, Märta König och Lina Sofia Lundin
29 maj–28 augusti

Under det ångestladdade året 2020 fann människor runt om i världen tröst i naturen. Impulsen att söka trygghet i något mer varaktigt kan ses i nya verk av samtida konstnärer – oavsett om man längtar efter den frihet som symboliseras av naturen eller tar sin tillflykt till flora- och faunavärlden.
 
Rousseau ansåg att civilisationen fördärvat människan och att hon i naturtillståndet varit harmonisk, frisk och fri. Utifrån denna ståndpunkt har han ofta tillskrivits slagordet ”Tillbaka till naturen”.
 
I en tid av miljöförstöring och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag. Är det ett alltigenom apokalyptiskt landskap, sönderslitet och utnyttjat som den samtida konsten färdas i? Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta nya strategier?

KONSTHALLEN MEKEN
Kyrkogatan 12, Smedjebacken
Öppet tis–fre 12–17, lör–sön 12–16
(stängt 6, 25–26 juni)
Tel 0240–66 00 00
mekensmedjebacken.se
facebook.com/mekensmedjebacken
instagram.com/mekensmedjebacken

DAT-webb-meken