Borlänge

Galleri Svarta Gran

Mourad Kouri
17 juni–26 augusti

Kouris konstnärskap går ut på att behandla komplexiteten i att leva i ett mångkulturellt samhälle, med fokus på gränstematik i en både rumslig och tidslig bemärkelse. Han arbetar på en lågintensiv och närmast nötande frekvens. Skulpturala och arkitektoniska ingrepp i rummet skapar förskjutningar som destabiliserar och ifrågasätter etablerade maktordningar. Kouri har återkommande använt sig av flyktingens och flyktingsmugglarens position för att förstå gränser på ett såväl fysiskt som symboliskt plan. Hur en gräns både kan vara ett mentalt tillstånd och en GPS-punkt på kartan. Med ett närmast minimalt och reducerat formspråk reflekterar Kouri över olika mellanmänskliga processer – och över hur dessa kan föreställas på nytt. En av de röda trådarna i hans konstnärskap är att det närmar sig sårbarheten hos människan och berör offentligheten som ett slags tillstånd mellan det som varit och det som komma skall.

Galleri Svarta Gran
Falkgatan 2, Borlänge
Öppet tors 17–19 & lör 14–19.
Boka ditt besök på svartagran.com
facebook.com/gallerisvartagran
instagram.com/gallerisvartagran

DAT_Webb_1280x735_20234