Borlänge

Galleri Svarta Gran

Sara Nielsen Bonde, 5 juni–24 juli
Sanna Lindholm, 7 aug–23 okt

I Sara Nielsen Bondes konst finns det en symbios mellan verken och dess platser. Hon skapar platsspecifika skulpturer och installationer som genom form, materialitet och kontext förstärker karaktären hos en plats. I en nyfikenhet kring synen på naturen kan Bondes verk tolkas som en utforskning och nedbrytning av gränserna mellan människan och dess biologiska omgivningar.
 
Sanna Lindholm arbetar med skulpturala uttryck och teckning i en material- och processdriven praktik. I hennes ateljé pågår många samtal kring material och tekniker såsom gjutet aluminium, glaserat stengods, laserskuren MDF och täljda detaljer. Yxade strukturer, detaljerat snidade ytor som möter mjuka former från svarven. Hon intresserar sig för naturen som metafor för en plats och situation där den outtröttliga transformationen, rotationen, alltid lämnar utrymme för nytt.

Galleri Svarta Gran
Falkgatan 2, Borlänge
Öppet to 17-19 och lö 14-16
svartagran.com
facebook.com/gallerisvartagran
instagram.com/gallerisvartagran

DAT-webb-svartagran