Falun

Dalarnas museum

Att söka sin väg
Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg
och Hilma af Klint
26 juni–7 november

Att söka sin väg är en kulturhistorisk utställning om de första generationerna kvinnor som utbildade sig till konstnärer och den tid de verkade i. Ottilia Adelborg och Hilma af Klint träffades på Konstakademien 1882. Hilma af Klint såg den sju år äldre Ottilia Adelborg som en äldre syster och de utvecklade en livslång vänskap. Utställningen tar fasta på deras tidiga verk, från 1880-tal till 1900-talets början. En period av lärande och sökande efter form och innehåll. 1904 besökte Hilma Ottilia i Gagnef. Båda stod då vid ett vägskäl: Hilma af Klint riktade sitt intresse mot det andliga och viljan att skildra det osynliga. Ottilia Adelborg rotade sig i Gagnef, vilket avspeglade sig i hennes konst och författarskap.
 
Utställningen är ett samarbete mellan Dalarnas museum och Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef. På Dalarnas museum visas ett stort antal verk, och på Ottilia Adelborgmuseet ligger fokus på konstnärernas möte i Gagnef 1904.

DALARNAS MUSEUM
Stigaregatan 2–4, Falun
Öppet tis-sön kl 11–17
Tel 023-666 55 00
dalarnasmuseum.se
facebook.com/dalarnasmuseum/

DAT-webb-dalarnasmuseum